Om mig
Mit navn er Lærke Theodora

Jeg er cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet med speciale i national adoption og sidefag i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet i 2021. Jeg har særligt kompetencer inden for social- og kognitivspsykologi og hvordan vi bedst opnår fælles forståelse. 

I mit kandidatspeciale undersøgte jeg sprogets betydning for nationalt adopterede i et samfund, hvor de ikke synligt skiller sig ud. Jeg har altid været fascineret af sprog, og hvordan vi er så afhængige af at kunne skabe et sprog for det, vi oplevet som mennesker. Sproget kan hjælpe os til at forstå det menneske, vi står overfor, lære nye sider af os selv og udvide vores horisont. 


Jeg blev nationalt adopteret, da jeg var 4 måneder gammel. Jeg er et kæmpe naturmenneske og elsker at starte min dag i naturen. jeg har brugt min egen adoption som inspiration til at arbejde med andre mennesker, der er berørt af adoption.

Jeg har et drive for at inspirere mennesker til at finde hjem til den, de er og altid har været - inde bag alle skyggerne af skyld, skam, beskyttelsesmekanismer og overlevelsesstrategier.

Jeg blev født med et stærkt klarsyn og klarhørelse, som jeg anvender som en naturlig del i mit arbejde med mine klienter. klarsynet hjælper mig med at se ud over det menneskelige sind. Via den åndelige kontakt kan jeg se muligheder i udfordringerne og hvilket løsninger der tjener klienterne bedst i det liv, de gerne vil leve.

Min spiritualitet blev det, der 'løftede' mig ud af min egen fastlåsthed og fortvivlelse ved at være adopteret, samt mine oplevelser med ikke at blive mødt og forstået for den, jeg er. Klarsynet fik mig til at forstå at jeg ikke var dømt til det liv, som jeg sad fast i.

CV

Virtuel samtalegruppe for adopterede i dysfunktionelle adoptivfamilier August 2023 - december 2023.

Stifter og CEO: Adoption og Healing v/Lærke Theodora (2022).

Samtalegruppe for nationalt adopterede i samarbejde med organisationen Adoption og Samfund (September 2022 – januar 2023).

Podcaster: "Adoptionens mange ansigter" (Marts 2022 -).

Videnskabelig skribent, freelance, København (Juni 2021 –): Artikler om adoption bl.a. for Adoption og Samfund, samt for organisation Service Social International (SSI) i Genève. 

Underviser i Fransk, Freelance, København (Februar 2018 – september 2018) Undervisning i Fransk for folkeskoleelever, gymnasieelever samt erhvervsfolk.

Konferencer og foredrag

Webinar om Den narcissistiske adoptivfamilie marts 2023 Webinar om hvad der er særligt ved at være adopteret og vokse op i en narcissistisk adoptivfamilie. Hvorfor man kan opleve et dobbelt svigt, og hvilket udfordringer det kan medføre i voksenlivet.

Speaker at EurAdopt konference, september 2022 København: International konference med 13 Europæiske medlemslande, om bæredygtighed af international adoption fra forskellige perspektiver. Jeg sad i det danske adoptionspanelet og gav mine perspektiver på international adoption ud fra et nationalt adoptionssynspunkt.

Landsmøde, Adoption og Samfund november 2022, Odense: Oplæg om national adoption med fokus på usynligheden, italesættelsen og hvilke udfordringer, der opstår som følge heraf.

Udgivelser

Bog: "Naviger i voksenlivet som adopteret - og hjælp andre med at forstå dig" (marts 2023)

Artikel :The International Social Service (ISS) (marts 2023): Domestic adoption in Denmark – The “inside job” of domestic adoptees. 

Artikel: Adoption og Samfund årgang 47 nr. 2 (2022) ”Tvangsbortadoption frem for plejefamilie”

Artikel: Adoption og Samfund årgang 45 nr. 2 (2021) ”Et sprog for usynlige adopterede” Artikel om national adoption.

Podcast 2022  "Adoptionens mange ansigter": En podcast, der sætter ord på, hvordan det er at være adopteret, og hvorfor det kan være komplekst at forstå for omverden. 

Uddannelser

Kognitiv Mentor, Mentor Mind, København (2022)

Cand.mag. i sprogpsykologi og pædagogisk psykologi, Københavns Universitet (2019 – 2021)

- Speciale: Sprogets betydning for danske nationalt fremmedadopterede i et samfund, hvor de ikke synligt skiller sig ud.

Relevante fag:
-  Professionel relationskompetence i social interaktion
-  Mentaliseringsbaseret kommunikation
-  Udviklingspsykologi og narrative fortællinger
Sidefag: Pædagogisk psykologi v/ Aarhus Universitet
 

Bachelor i Fransk Sprog og kultur, Københavns Universitet
Sidefag: Sprogpsykologi (2014 – 2018 )


Rudolf Steiner-Pædagogseminariet, Charlottenlund (2011 – 2012)

LinkedInInstagramFacebook